Nytt fra Fagrådet

Høie for første gang som helseminister om rusfeltets fremtid - 6.mai i Oslo

Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar; Opptrappingsplanen for rusfeltet - det er nå det gjelder? arrangeres 6.mai hvor vi

 Les mer

Fagrådet får ny flott nettside 6.mai

Fagrådets nettside er noe utdatert. Fagrådet har derfor i noen måneder arbeidet med å utvikle en ny nettside. Vi håper å lansere ny nettside på Ruspolitiske seminar 6.mai. Dagens nettside har

 Les mer

Ruspolitisk seminar: Hva kan rusfeltet lære av Opptrappingsplanen for psykisk helse?

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse kommer til Nasjonalt ruspolitisk seminar 6.mai for å fortelle om

 Les mer

Helse og sosialombud Anne Lise Kristensen: Ingen virkelig opptrappingsplan for rusfeltet - uten reelle rettigheter for brukerne?

Mennesker med rusavhengighet oppsøker i liten grad Ombudets kontor for bistand til å klage sier Kristensen. Men de sakene som

 Les mer

Ledermøte i Fagrådet for å sikre tidenes satsning på rusfeltet gjennom opptrappingsplanen

Fagrådets styre inviterer ledere i medlemsvirksomhetene til ledermøte for å diskutere hvordan Fagrådet som den mest representative organisasjonen skal arbeide

 Les mer

13 nye ledige stillinger innen rusfeltet finner du her

Seksjonsleder - tverrfaglig spesialisert rusbehandling, gruppeleder, miljøarbeidere, miljøterapeuter, vernepleiere, sykepleiere, spesialsykepleiere, overlege, lege, psykolog, psykologspesialist og saksbehandler rus og psykiatri.

 Les mer

Offentlig - privat samspill i utvikling av rusfeltet: "den enes død den andres brød" - eller etter Opptrappingsplanen?

Rusfeltet er, og har vært, et område hvor offentlige og private virksomheter hver for seg og ofte sammen har bidratt til faglig og organisatorisk utvikling De aller fleste i rusfeltet kjenner historien

 Les mer

Hva kommer helseministeren med til Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar 6. mai - en milliard øremerket til lokale rustiltak?

Helseminister Bent Høie har både i valgkampen 2013 og etter at han ble helseminister sterkt synliggjort behovet for å få rusfeltet lenger opp ved bordet. En tydelig metafor for å si at nå må det komme mer

 Les mer

Helseminister Bent Høie kommer med rusfeltets opptrapping til Nasjonalt Ruspolitisk seminar 6.mai - her er programmet

Nå foreligger programmet for Nasjonalt Ruspolitisk seminar i Oslo 6.mai. Helse- og omsorgsminister Bent Høie kommer for å si noe om hvor langt regjeringen har kommet med opptrappingsplanen og vi regner med at han allerede 6.mai kan avsløre

 Les mer

Forslag til kandidater til Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2014?

Fagrådet deler ut pris for Godt ruspolitisk arbeid 2014 under Nasjonalt Ruspoltisk seminar i Oslo 6.mai. Forslag til kandidater må

 Les mer

Studieturen 2014: 3 ekstra plasser til Zurich - skal du bli med så heng på nå!!

Studieturen til Zurich er populær og det er allerede 25 påmeldte. Vi har imidlertid klart å skaffe 3 ekstra plasser til

 Les mer

25 nye ledige stillinger innen rusfeltet finner du her

Lege, overlege, spesialist i psykiatri, spesialsykepleier, sykepleier og vernepleier, miljøarbeider, miljøterapeuter, servicemedarbeider, aktivitør, musikkterapeut og helse & treningsterapeut, kommunikasjonsrådgiver, rådgivere og Controller.

 Les mer

Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling og Finnmarksklinikken salderes fra plass ved bordet - mot alle politiske odds?

Den nye direktøren for Helse Finnmark, direktør Torbjørn Aas har bestemt seg. Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) salderes fra plass rundt bordet hos klinikkdirektøren for psykisk helsevern og rus, Inger Lise Baladin. Det positive i saken er

 Les mer

Utlysning av de øremerkede rustiltaksmidlene til kommunene - er det nå det gjelder?

Regjeringen Solberg øremerket 343 mill. kroner til kommunalt rusarbeid for 2014. Siden budsjettet ble vedtatt i Stortinget har Helsedirektoratet arbeidet med regelverket og nå foreligger det. Tilskuddsordningen skal gi en gradvis kapasitetsvekst i det samlede kommunale rusarbeidet og bidra til å sikre

 Les mer

Nå lager regjeringen 2015-budsjettet - Opptrappingsplanen for rusfeltet høyt på prioriteringslisten etter valgkamp og regjeringsplattform?

Under innspurten av valgkampen 2013 var det for å fortelle om opptrapping i rusfeltet at de fire lederne fra Høyre, FrP, KrF og V valgte å stå frem i sin eneste felles pressekonferansen. Så viktig var budskapet om at rusfeltet og rusbrukere skulle

 Les mer

Professor Helge Waal til Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar 6.mai - det er nå det gjelder også for LAR?

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har siden det ble landsomfattende i 1998 inkludert mange tusen pasienter. Ved utgangen av 2013 er det godt over 7000 pasienter

 Les mer

Legespesialiteten for rus- og avhengighetsmedisin - ute på høring nå

Det er en viktig milepæl i utviklingen av rusfeltet når Helsedirektoratet nå sender utkast til regler for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

 Les mer

Fagrådets Nasjonale Rusfagkonferanse 2014 i Trondheim 5.-6. november - På folkehelsen løs 10 år etter Rusreformen.

Årets Nasjonale Rusfagkonferanse holdes på Radisson Royal Garden i Trondheim 5. og 6.november. "Rusmiddelbrukere og rustiltak - på folkehelsen løs 10 år etter Rusreformen" er arbeidstittelen for Rusfagkonferansen 2014

 Les mer

Ruslegespesialistene kommer i 2015 - fordeles etter først-til-møllen-prinsippet ?

Helsedirektoratet legger i disse dager siste hånd på utredningen og rammeverket for å sette ut i livet etableringen av den nye legespesialiteten innen rus- og avhengighetsmedisin. Det hele oversendes HOD som inviterer til en bred høring før de endelige retningslinjene for godkjenning av de første overlegene

 Les mer

Boligutfordringene i rusfeltet - en sentral plass i Opptrappingsplanen og Statsbudsjett 2015?

For de fleste norske kommuner, ikke minst bykommuner, er fortsatt boliger i rusfeltet en av de største uløste ruspolitiske utfordringene. Det hjelper fortsatt lite med gode behandlingsresultater hvis pasienten kommer hjem til en håpløs og sterkt utilfredsstillende boligsituasjon. Unntaket

 Les mer

Nytt fra Rusfeltet

Lettvint om legalisering

Arild Knutsen hevder i et innlegg at jeg refser "alle som vil slutt på undertrykking av rusmiddelbrukere". Jeg mener derimot at det knapt finnes noe mer undertrykkende enn rusavhengighet, og at vi derfor bør ta til motmæle mot lettvinte holdninger

 Les mer

AP-politiker refser alle som vil ha slutt på undertrykking av rusmiddelbrukere

I Telemarksavisa refser tidligere statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Robin Kåss de som har «liberale» holdninger til cannabis (Hasj og marihuana).

 Les mer

Foreldrene hverdagsliggjør rusproblemene overfor barna

Det er utrolig mange barn av foreldre med rus som blir fortalt at de har en normal barndom, sier familieveileder Per Øyvind Lindgren.

 Les mer

Skjerper forskrivningen av vanedannende legemidler

Helsedirektoratet varsler en mer restriktiv praksis for rekvirering av vanedannende legemidler.

 Les mer

Ventetider og fristbrudd

Fristbrudd og ventetider for behandling på sykehus eller annen institusjon innen somatikk (fysisk helse), psykisk helse og rus. Oppdaterte tall til og med mars.

 Les mer

Krever ryddighet fra helseforetaket

Raymond Londal ber Finnmarkssykehuset svare på spørsmål om hvilken lovhjemmel som er lagt til grunn for å flytte DPS Lakselv og legge ned Jansnes i Alta.

 Les mer

En av to alkoholmisbrukere med selvmordstanker

Halvparten av innlagte alkoholmisbrukere sier i en studie at de har hatt alvorlige selvmordstanker, og 30 prosent har forsøkt å ta sitt eget liv.

 Les mer

Nå kan amerikanerne kjøpe hasj på automat

Her får marihuana entusiaster et glimt av Colorados første pot-automat. Colorado er første sted i verden hvor man lovlig kan kjøpe marihuana til rekreasjonsbruk.

 Les mer

«Tar tingene i henda og gjør noe med det»

Teamet for psykisk helse og rus i Bydel Gamle Oslo arbeider recovery-orientert og bidrar til at brukerne får bedre livskvalitet, fastslår forskere i ny evalueringsrapport.

 Les mer

Hjelp oss ut av uføret!

Vår sønn har ramlet mellom alle stoler. Han er psykisk syk og har sittet i varetekt i månedsvis.

 Les mer

Dette er ren økonomisk utnyttelse

Dette er for drøyt. Hvorfor er det så krevende å levere ut min medisin?

 Les mer

En million kroner til ettervern

Rio ReStart har fått en million kroner av arbeids- velferdsdirektoratet og helsedirektoratet.

 Les mer

Trine er «den ene» for mange

Trine Lise Brastad Hansen får barnevernsprisen "Den ene" for sitt arbeid blant barn og familier tilknyttet Fjell skole

 Les mer

Stadig flere gambler med ukjente stoffer

Ungdommer ruser seg mest på «tradisjonelle rusmidler». Men det er stadig flere som er villig til å gamble med syntetiske stoffer.

 Les mer

Ungjenter doper seg på skoleveien

Jenter ned i 13 år er med i et voksende rusmiljø rundt Mæla skole.

 Les mer

Barnas Time: Samtalen om det vanskelige

Siden 2011 har psykiatrisk senter ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen jobbet metodisk med tilbud til barn av foreldre med psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

 Les mer

"Tidlig inn" - opplæringsprogram for søre Sunnmøre

Sjustjerna er i samarbeid med Regionalt opplæringsteam i gang med Opplæringsprogrammet Tidlig Inn Søre Sunnmøre.

 Les mer

Politiet overvåker nye rusmiljøer

Utekontakten kartlegger nye russcener i Bergen sentrum for å se hva stengningen av Nygårdsparken fører til

 Les mer

Rusteamet ved Salten DPS (SDPS) flytter fra Sjøgata til Mellomåsen

Rusteamet ved Salten DPS, PHR-klnikken, som til nå har vært lokalisert i Sjøgata 22 flytter pr. 30.04. til Mellomåsen.

 Les mer

Oslos narkomane er alvorlig underernært

Mange av Oslos narkomane kan gå flere dager uten mat. Mat med mye sukker og lite næringsstoffer er også et gjennomgående problem for mange narkomane, viser en ny doktorgradsavhandling.

 Les mer

Dette huset skal hjelpe folk i riktig retning

Opptil 30 mennesker kan det nye Friskhuset, som blir et brukersted rettet mot rus, psykiatri og psykisk helse, i Moelv ta imot.

 Les mer

Pasienter møter stengte dører

Nordlandet Distrikspsykiatriske Senter i Kristiansund blir stengt i hele påska og fire uker i sommer.

 Les mer

Tar ekstrabetalt for å hjelpe rusmisbruker Kenneth

Apotekene tar opp til fem ganger medisinprisen i gebyr for denne pasientgruppen.

 Les mer

Rusklinikk full av møkk og mus

Vi er tidligere rusmisbrukere. Det er sikkert ikke så farlig med oss

 Les mer

Har avslørt 13-åringer som bruker cannabis

I 2012 gjorde Halden-politiet 145 narkotikabeslag i kommunen. I fjor var tilsvarende tall 164.

 Les mer

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (AI) er en del av et nytt fagfelt innen sosialfeltet hvor det siktes mot å utvikle sosiale endringer på en offensiv og livfull måte.

 Les mer

Vinflasken bør holde hele uken

Et glass vin hver kveld skader ikke helsen, men la det bli med det ene glasset.

 Les mer

Får gavekort for å holde seg rusfri

Som en takk for arbeidet russen gjør mot bruk av narkotika og kjøring i påvirket tilstand får de en del forskjellige gaver.

 Les mer

Jeg har fått tilbake et verdig liv

Fra å koste det offentlige to millioner kroner med 260 liggedøgn i akuttpost i året, kom jeg meg på fote igjen med tiltak som kostet bare 150 000 kroner.

 Les mer

Kvalitet i ventelistedata

Helsedirektoratet har i samarbeid med helseforetakene foretatt en gjennomgang av ventelistestatistikken og redegjort for de viktigste utfordringene og foreslått tiltak for å forbedre kvaliteten i ventelistestatistikken

 Les mer

Aktivitetsdata fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013

Tall fra Norsk pasientregister viser økning i aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne, mens det for psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en liten nedgang fra 2012 til 2013

 Les mer

God behandling og godt personvern med nye lover

Helseopplysningene skal følge pasienten og være tilgjengelige for helsepersonell som skal gi helsehjelp. Det er det viktigste formålet med regjeringens forslag til ny lov om pasientjournaler.

 Les mer

Forventer at pasientene føres tilbake

Dette er bare en forsmak på hva vi vil oppleve hvis man ruller ut et bredt kommersielt helsevesen i Norge, sier stortingsrepresentant.

 Les mer

Må spare over 60 millioner

Helse- og omsorgstjenesten i Bodø kommune må spare over 60 millioner kroner i året. Det betyr innføring av nytt finansieringssystem større avdelinger på institusjonene.

 Les mer

"Tidlig inn" - opplæringsprogram for søre Sunnmøre

"Tidlig inn" - tidlig intervensjon ved vanskeligheter knyttet til helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

 Les mer

Jeg fryktet det verste, men tok feil

Jon Petter Andersen synes det går fint å bo rett over veien for institusjonen for rus- og psykiatripasienter i Finstadveien

 Les mer

Ansvarlig alkoholhåndtering – nytt område på kommunetorget.no

Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken

 Les mer

Forbudt å ha det moro?

Alkoholloven møter en virkelighet som på nattetid kan være kaotisk og mangfoldig, skriver rusforsker Kristin Buvik om skjenkekontrollørenes arbeid.

 Les mer

Bofellesskap en suksess

Bofellesskapet i Kroksteinåsen betegnes som et suksessprosjekt. Leder Jarle Kræmer gjorde det imidlertid klart at bemanningen må være på dagens nivå.

 Les mer

Boligsosial handlingsplan i Eidsberg ut på høring

Boligsosial handlingsplan i Eidsberg kommune er nå sendt ut på høring – med svarfrist for innspill satt til 5. mai og behandling i kommunestyret allerede før sommerferien, 19. juni.

 Les mer
april 2014
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30