Nytt fra Fagrådet

Overdosestrategi med gode tanker og lite penger - men denne gangen gjelder det?

Overdosestrategien 2014 - 2017 "Ja visst kan du bli rusfri - men først må du overleve" utarbeidet av Helsedirektoratet ble presentert av Helse- og omsorgsminister Bent Høie i Stavanger 23. april. Strategien bygger på det som refereres som en

 Les mer

Boklansering 5. mai - Metodebok for etablering og drift av sprøyterom

Ansatte i Sprøyterommet har sammen med kollegaer i Velferdsetaten i Oslo kommune utviklet en Metodebok for etablering og drift av sprøyterom. Mandag 5.mai kl 15 - 17 inviteres det

 Les mer

Høie for første gang som helseminister om rusfeltets fremtid - 6.mai i Oslo

Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar; Opptrappingsplanen for rusfeltet - det er nå det gjelder? arrangeres 6.mai hvor vi

 Les mer

Fagrådet får ny flott nettside 6.mai

Fagrådets nettside er noe utdatert. Fagrådet har derfor i noen måneder arbeidet med å utvikle en ny nettside. Vi håper å lansere ny nettside på Ruspolitiske seminar 6.mai. Dagens nettside har

 Les mer

Ruspolitisk seminar: Hva kan rusfeltet lære av Opptrappingsplanen for psykisk helse?

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse kommer til Nasjonalt ruspolitisk seminar 6.mai for å fortelle om

 Les mer

Helse og sosialombud Anne Lise Kristensen: Ingen virkelig opptrappingsplan for rusfeltet - uten reelle rettigheter for brukerne?

Mennesker med rusavhengighet oppsøker i liten grad Ombudets kontor for bistand til å klage sier Kristensen. Men de sakene som

 Les mer

Ledermøte i Fagrådet for å sikre tidenes satsning på rusfeltet gjennom opptrappingsplanen

Fagrådets styre inviterer ledere i medlemsvirksomhetene til ledermøte for å diskutere hvordan Fagrådet som den mest representative organisasjonen skal arbeide

 Les mer

13 nye ledige stillinger innen rusfeltet finner du her

Seksjonsleder - tverrfaglig spesialisert rusbehandling, gruppeleder, miljøarbeidere, miljøterapeuter, vernepleiere, sykepleiere, spesialsykepleiere, overlege, lege, psykolog, psykologspesialist og saksbehandler rus og psykiatri.

 Les mer

Offentlig - privat samspill i utvikling av rusfeltet: "den enes død den andres brød" - eller etter Opptrappingsplanen?

Rusfeltet er, og har vært, et område hvor offentlige og private virksomheter hver for seg og ofte sammen har bidratt til faglig og organisatorisk utvikling De aller fleste i rusfeltet kjenner historien

 Les mer

Hva kommer helseministeren med til Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar 6. mai - en milliard øremerket til lokale rustiltak?

Helseminister Bent Høie har både i valgkampen 2013 og etter at han ble helseminister sterkt synliggjort behovet for å få rusfeltet lenger opp ved bordet. En tydelig metafor for å si at nå må det komme mer

 Les mer

Helseminister Bent Høie kommer med rusfeltets opptrapping til Nasjonalt Ruspolitisk seminar 6.mai - her er programmet

Nå foreligger programmet for Nasjonalt Ruspolitisk seminar i Oslo 6.mai. Helse- og omsorgsminister Bent Høie kommer for å si noe om hvor langt regjeringen har kommet med opptrappingsplanen og vi regner med at han allerede 6.mai kan avsløre

 Les mer

Forslag til kandidater til Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2014?

Fagrådet deler ut pris for Godt ruspolitisk arbeid 2014 under Nasjonalt Ruspoltisk seminar i Oslo 6.mai. Forslag til kandidater må

 Les mer

Studieturen 2014: 3 ekstra plasser til Zurich - skal du bli med så heng på nå!!

Studieturen til Zurich er populær og det er allerede 25 påmeldte. Vi har imidlertid klart å skaffe 3 ekstra plasser til

 Les mer

25 nye ledige stillinger innen rusfeltet finner du her

Lege, overlege, spesialist i psykiatri, spesialsykepleier, sykepleier og vernepleier, miljøarbeider, miljøterapeuter, servicemedarbeider, aktivitør, musikkterapeut og helse & treningsterapeut, kommunikasjonsrådgiver, rådgivere og Controller.

 Les mer

Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling og Finnmarksklinikken salderes fra plass ved bordet - mot alle politiske odds?

Den nye direktøren for Helse Finnmark, direktør Torbjørn Aas har bestemt seg. Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) salderes fra plass rundt bordet hos klinikkdirektøren for psykisk helsevern og rus, Inger Lise Baladin. Det positive i saken er

 Les mer

Utlysning av de øremerkede rustiltaksmidlene til kommunene - er det nå det gjelder?

Regjeringen Solberg øremerket 343 mill. kroner til kommunalt rusarbeid for 2014. Siden budsjettet ble vedtatt i Stortinget har Helsedirektoratet arbeidet med regelverket og nå foreligger det. Tilskuddsordningen skal gi en gradvis kapasitetsvekst i det samlede kommunale rusarbeidet og bidra til å sikre

 Les mer

Nå lager regjeringen 2015-budsjettet - Opptrappingsplanen for rusfeltet høyt på prioriteringslisten etter valgkamp og regjeringsplattform?

Under innspurten av valgkampen 2013 var det for å fortelle om opptrapping i rusfeltet at de fire lederne fra Høyre, FrP, KrF og V valgte å stå frem i sin eneste felles pressekonferansen. Så viktig var budskapet om at rusfeltet og rusbrukere skulle

 Les mer

Professor Helge Waal til Fagrådets Nasjonale Ruspolitiske seminar 6.mai - det er nå det gjelder også for LAR?

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har siden det ble landsomfattende i 1998 inkludert mange tusen pasienter. Ved utgangen av 2013 er det godt over 7000 pasienter

 Les mer

Legespesialiteten for rus- og avhengighetsmedisin - ute på høring nå

Det er en viktig milepæl i utviklingen av rusfeltet når Helsedirektoratet nå sender utkast til regler for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

 Les mer

Fagrådets Nasjonale Rusfagkonferanse 2014 i Trondheim 5.-6. november - På folkehelsen løs 10 år etter Rusreformen.

Årets Nasjonale Rusfagkonferanse holdes på Radisson Royal Garden i Trondheim 5. og 6.november. "Rusmiddelbrukere og rustiltak - på folkehelsen løs 10 år etter Rusreformen" er arbeidstittelen for Rusfagkonferansen 2014

 Les mer

Nytt fra Rusfeltet

Ruseksperter mener ungdom må lære å drikke seg til «lykkepromille»

Ungdom, og ikke minst russen, må lære seg fornuftig drikkekultur, mener eksperter.

 Les mer

Støtter strengere råd om vanedannende medisiner

Helsedirektoratet har oppdatert veilederen for rekvirering og forsvarlighet ved bruk av vanedannende medikamenter. - Bruken av vanedannende legemidler må reduseres!

 Les mer

Ulik behandling større problem enn overbehandling

Helseminister Bent Høie mener det skjer en overbehandling i Norge, men at ulikheter i helsetilbudet er et enda større problem.

 Les mer

Nye styrer for helseforetakene

Helse Midt-Norge RHF oppnevner nye styrer for helseforetakene i Midt-Norge på foretaksmøter mandag 28. april. De nye styrene vil han en funksjonsperiode fra 1. mai 2014 fram til 1. mars 2016.

 Les mer

Har nullvisjon for overdosedødsfall

Regjeringen tar nå i bruk flere virkemidler, blant annet utdeling av motgift, for å redusere overdosedødsfallene. På kort sikt er målet færre dødsfall og en langsiktig nullvisjon.

 Les mer

Narko-dødsfall øker mest i Bergen

I årets tre første måneder rykket ambulansene ut til 72 overdoser i Bergen

 Les mer

Fredrikstad med i pilotprosjekt

Hvert år mister om lag 260 mennesker i Norge livet på grunn av overdose. Den nye nasjonale overdosestrategien skal forebygge overdosedødsfall heter det i et skriv fra Regjeringen

 Les mer

Porsgrunn skal få ned antall overdoser

Porsgrunn er blant kommunene i Norge med høyest antall overdosedødsfall.

 Les mer

Regjeringen gir 40 mill. mot overdosedødsfall

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil ha Norge ned fra overdosetoppen. Men mesteparten av denne jobben er det kommunene som må gjøre.

 Les mer

Helseministeren vil dele ut nesespray mot overdoser

Norge har svært mange overdosedødsfall hvert år. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) la onsdag fram tiltak for å få ned dødstallene.

 Les mer

Nasjonal overdosestrategi 2014–2017

«Ja visst kan du bli rusfri – men først må du overleve». Dette dokumentet inneholder både en strategidel og en handlingsplan.

 Les mer

Ett dødsfall er ett for mye

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) lanserte i dag en ny strategi mot overdosedødsfall

 Les mer

Røyking skal stoppe overdosene

Røyking av heroin, og motgift i form av nesespray skal bidra til å senke antall overdoser i Norge. I dag lovte helseministeren 10 millioner kroner hvert år for å redusere overdoser

 Les mer

Stavanger pilot i overdosestrategi

Onsdag 23. april besøkte helse- og omsorgsminister Bent Høie Stavanger for å lansere den nye nasjonal overdosestrategien "Ja visst kan du bli rusfri - men først må du overleve".

 Les mer

Forskere «bestakk» heroinavhengige

Britiske forskere ga heroinavhengige «gavekort» for å se om de ble motiverte til å vaksinere seg mot hepatitt B.

 Les mer

Fant sammenheng mellom cannabisbruk og vold

En studie av norske ungdommer har funnet sammenheng mellom cannabisbruk og vold. En dobling i hyppigheten av cannabisbruk beregnes å øke voldsfrekvensen med fire prosent.

 Les mer

Bilcross god medisin mot rusproblemer

NMK Dyrøy og Lions Club Dyrøy går sammen om nok en bilcrossbil som skal brukes til forebyggende arbeid mot rus.

 Les mer

Vinflasken bør holde hele uken

Ett glass vin hver kveld skader ikke, men la det bli med det ene glasset sier Kari Lossius klinikkdirektør i Stiftelsen Bergensklinikkene.

 Les mer

Hvor går terskelen for at hospits er uforsvarlig?

«Andreas» er en av hospitsbeboerne BA har snakket med som forteller om rus, tyverier, vold og trusler på enkelte av de midlertidige botilbudene.

 Les mer

Meditasjon virker mot angst og depresjon

Meditasjon og mindfulness reduserer angst og depresjon, viser en ny studie fra USA. Kan slike tiltak være nyttige for personer som også har en ruslidelse i tillegg? Ja, mener norske eksperter

 Les mer

Tar godt imot tiltak mot overdosedødsfall

Tiltak for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon er blitt godt mottatt både av pasienter og ansatte.

 Les mer

Ny nasjonal strategi mot overdoser

Hvert år mister om lag 260 mennesker i Norge livet på grunn av overdose. Den nye nasjonale overdosestrategien skal forebygge overdosedødsfall

 Les mer

Hasj florerer blant ungdom i Trondheim

De som ruser seg, ruser seg mer enn før. Hasj finnes i nesten alle miljø i dag. Jeg er stygt redd for at hasj er ­ufarliggjort.

 Les mer

Tobias (17) har røyket hasj i fem år

Flere og flere ungdommer i Trondheim røyker hasj. «Tobias» tok sin første hasjblås før åttende klasse

 Les mer

Avgiftningsenheten fikk pris

Enhet for Avgiftning ved Sykehuset Innlandet Sanderud ble under et seminar i Tromsø nylig tildelt pris for sitt arbeid relatert til pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender.

 Les mer

Även lite cannabis stör hjärnan

Även lite nöjesbruk av cannabis kan leda till hjärnförändringar i delar viktiga för känslor och motivation. Det visar en amerikansk studie med unga vuxna.

 Les mer

Nasjonalt læringsnettverk - psykisk helse og rus

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten starter høsten 2014 opp et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse. Søknadsfrist er 30.mai 2014.

 Les mer

Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserer nasjonal overdosestrategi i Stavanger

Onsdag 23. april besøker helse- og omsorgsminister Bent Høie Stavanger. I Stavanger lanserer statsråden ny nasjonal overdosestrategi (2014-2017), åpner Helsesøsterkongressen 2014 og besøker ConocoPhillips for å høre om deres arbeid med telemedisin og integrerte operasjoner.

 Les mer

Kan skape nye problemer for brukerne

Arbeidstreningstilbudet ved Lunden Østre har vært stengt siden 4. april, det bekymrer representantene for brukerne, som frykter stengingen skaper nye problemer for brukere som sliter fra før

 Les mer

Ny utgave av magasinet SPOR

Magasinet «SPOR» gir informasjon og fagformidling fra KoRus-Nord og kommer ut tre ganger i året. I SPOR 1/2014 kan man lese om både rusforebygging, folkehelsearbeid, tidlig intervensjon og rusbehandling

 Les mer

Lars Aarønes ny redaktør i =Oslo

Rett før påske ble Lars Aarønes ansatt som ny ansvarlig redaktør i =Oslo. De fleste redaksjonelle medarbeidere vil kjenne ham som en fremtredende spesialist på pressespråk

 Les mer

Er du søppel, så er du søppel

Innbyggerne ville ikke ha dem som nabo, derfor ble rusboligene plassert mellom et søppelforbrenningsanlegg og kirkegården.

 Les mer

Utekontakten i Elverum er ti år

Det er ti år siden Utekontakten i Elverum ble etablert. Men det startet lenge før det, og vegen var både lang og tung.

 Les mer

Helsedirektoratet kunngjør tilskuddsordninger for kommunene

Flere muligheter for tilskudd til kommunalt arbeid innen rus-og psykisk helse-feltet er nå kunngjort

 Les mer

Lover opprydding i gebyrkaoset

Leder Kari Kjønaas Kjos (Frp) i Helse- og omsorgskomiteen kritiserer de rødgrønne for ikke å ha ryddet opp

 Les mer

2965 elever på én helsesøster

De fleste her kjenner nok ikke helsesøstertilbudet en gang. Mange aner ikke hvem hun er, sier Rajan Karwan Ali (22) til VG

 Les mer

Nordmenn får tilbake marihuana av tollere

Tre nordmenn som ble stoppet med over 300 gram marihuana i tollen i Sverige for tre måneder siden, får nå beslaget tilbake. En naturmedisiner hadde nemlig skrevet ut plantene på resept.

 Les mer

Ga 10.000 kroner til pøblene

Eddi Eidsvågs Pøbelprosjektet har mange suksesshistorier på samvittigheten. Det fikk Nils Olav Sætheren i hønefosselskapet G. Sætheren til å bla opp nylig.

 Les mer

Trist at barn og unge blir avvist

Vidar Kleppe i Demokratene synes det er bekymringsfullt at barn og unge av foreldre med rusproblemer som ønsker å delta gruppesamtaler blir avvist fordi kapasiteten er sprengt.

 Les mer

Seks tatt for narkotikabruk på «The Gathering»

Seks ble tatt for bruk av narkotika da politiet søkte gjennom «The Gathering» i Vikingskipet i Hamar i dag. Det synes politiet er et lavt tall, tatt i betraktning hvor mange som deltar.

 Les mer
april 2014
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30